“Att samlas innan eller efter träningen och läsa en

stund för barnen har varit ett fantastiskt sätt att skapa gemenskap och lugn.

Alla barnen kommer till tals och de utvecklas både som

lag och som människor”.

Anja Gatu

Sportjournalist, författare och fotbollstränare

Gör så här:

  1. Välj en sportbok
  2. Läs en stund för barnen innan eller efter träningen
  3. Prata utifrån boken