Samla klassen och gör ett roligt quiz ihop, läs om våra sportstjärnor och snacka sport med barnen. Att göra aktiviteter tillsammans stärker sammanhållningen och skapar trygghet i gruppen.