Tell Your Sport Story är ett samarbete mellan OLIKA, Östergötlands Fotbollsförbund och SISU Idrottsutbildarna i  Östergötland. Det är en fristående fortsättning och förlängning på projektet Läskickar! som var ett läsfrämjande projekt delvis finansierad av Kulturrådet.

Tell Your Sport Story är nu verktyg för jämställdhet och jämlikhet i idrottens värld – med berättelsen som verktyg.